?loading?...
Gebruik van het hulpmiddel
The way to get started is to quit talking and begin doing!

SAMENWERKEN is nodig 

  • bij levering en instructie,
  • bij gebruik, 
  • bij evaluatie en nazorg van een communicatiehulpmiddel.

Dit filmpje legt de werkwijze uit.

Samen met gebruikers, professionals, experts en leveranciers hebben wij producten ontwikkeld voor elke stap.

  LEVERING EN INSTRUCTIE

In de stap levering en instructie zijn een aantal onderwerpen belangrijk: de vergoeding, de levertijd, de procedure, het instructiemateriaal, de dienstverlening van de leverancier en de kennis van de behandelaars. Lees hier meer over de stap van levering en instructie.

Doorloop de volgende acties:

Stap 1Zorg voor een goede voorbereiding en gebruik hierbij checklist randvoorwaarden levering en instructie 

Stap 2 Ga na wie wat moet weten over het hulpmiddel en gebruik hierbij checklist instructielevels 

Stap 3 Spreek af wie waar verantwoordelijk voor is en gebruik hierbij het tijdspad  en overzicht van taken en verantwoordelijkheden en bespreek dit met elkaar

  GEBRUIK

Optimaal gebruik van het communicatiehulpmiddel is een uitdaging. Er zijn vele spelers die hierin een rol spelen. Lees hier meer over de stap van gebruik. 

Om deze stap goed te laten verlopen doorloop je 3 acties met behulp van de producten:

Stap 1 Doorloop het tijdspad, zo weet je wie wat wanneer moet doen

Stap 2 Bestudeer het document  taken en verantwoordelijkheden en bespreek dit met de anderen

 Stap 3 Bekijk de mijlpalen in de communicatie om het hulpmiddel hierbij passend te vullen met inhoud

  EVALUATIE EN NAZORG

Binnen deze stap beoordeel je:

  • het hulpmiddel zelf
  • het gebruik en de meerwaarde ervan

Verder kijk je naar:

  • nieuwe behoeften,
  • wat je met het hulpmiddel kan doen
  • de motivatie voor het gebruik

Lees hier meer over de stap evaluatie en nazorg. 

Als je wil weten wie wanneer waar verantwoordelijk voor is bij het evalueren en nazorg, bestudeer dan de documenten:

 Aan de slag met evalueren:

Selecteer het document (hierin vind je de handleiding en de meetinstrumenten) voor :

Doorloop in dit document de volgende acties:

 Stap 1 Vóór het gebruik van het hulpmiddel, neem je het IPPA basisinterview af.

 Stap 2 Neem na 2 tot 6 maanden gebruik van het hulpmiddel de algemene evaluatie af. Zo krijg je een eerste indruk van wat goed gaat en wat beter kan.

Stap 3  Neem vervolgens de D Quest af. Hiermee krijg je informatie over de ervaren kwaliteit van het proces en het hulpmiddel zelf.

Stap 4 Neem vervolgens het IPPA vervolg interview af. Zo krijg je informatie of het hulpmiddel ondersteunt bij het mogelijk maken van activiteiten.

START HIER! BEWUSTWORDING
GEBRUIK VAN HET HULPMIDDEL
HULP­MIDDELEN OVERZICHT
BLOG
NIEUWS
FAQ
KENNISCENTRA
PROFESSIONALS & LEVERANCIERS
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
communicatiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl - www.eizt.nl