?loading?...
Kennis is macht.
Kennis delen is kracht!

Hieronder staan een aantal interessante kenniscentra in Nederland en Vlaanderen vermeld.

Projectpartners

Stichting Milo wegbereiders in communicatie- is een zelfstandig behandelcentrum voor Ondersteunde Communicatie dat zorg verleent aan kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige communicatiebeperking.  https://www.stichtingmilo.nl/

Modem is een Vlaams netwerk van expertorganisaties uit de zorgsector. Modem verzamelt en verspreidt informatie over technologie die personen met een beperking ondersteunt via persoonlijk advies, vorming aan professionelen en via onderzoek. 
Modem start als een initiatief van de Thomas More hogeschool samen met Rotonde vzwhttp://www.modemadvies.be/

De BOSK heeft een bijzondere leerstoel Ondersteunde Communicatie (OC) bij meervoudige handicaps aan Radboud Universiteit Nijmegen. www.ocleerstoel.nl/

CAOM richt zich vooral op de zorgsector voor mensen met een verstandelijke beperking. Het zwaartepunt ligt op het geven van advies en trainingen op het gebied van communicatie met mensen met beperkingen. Uitgangspunt is het verbeteren van de zorg. www.caom.nl

OSTT  - Ontwikkelcentrum Spraak- en Taaltechnologie - Sint Maartenskliniek is een onderzoekscentrum voor spraak en taaltechnologie op het gebied van spraak/taalpathologie en revalidatie. Het OSTT is verbonden aan de Maartenskliniek in Nijmegen.

De BOSK is de vereniging van mensen met een aangeboren lichamelijke handicap. De BOSK is een unieke ontmoetingsplaats van leden die elkaar steun en informatie geven. Maar de BOSK is ook hét kenniscentrum van ervaringsdeskundigen: mensen die alles weten van leven met een lichamelijke handicap. Hun kennis is van onschatbare waarde. Voor lotgenoten, voor onderzoekers en voor besluitvormers. https://www.bosk.nl/

ISAAC staat voor International Society for Augmentative and Alternative Communication. De Nederlands en Vlaamse tak (aangeduid als NF) zet zich in voor mensen met een communicatieve beperking, hun omgeving en hun professionele hulpverleners. Link naar de website: http://isaac-nf.nl/

Overige kenniscentra

Het Expertisecentrum Oogbesturing is de plek voor alle vragen die met oogbesturing te maken hebben. Expertisecentrum Oogbesturing is een onderdeel van rdgKompagne. 

Het Kennisplein Gehandicaptensector zet zich in om de kennis en ervaring die er is binnen organisaties te verspreiden. Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. www.kennispleingehandicaptensector.nl

International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC) Het doel van ISAAC is het leven van kinderen en volwassenen die gebruik maken van OC te verbeteren. De visie van ISAAC is dat OC in de hele wereld herkend, gewaardeerd en gebruikt wordt. De missie van ISAAC is om de best mogelijke communicatie voor mensen met complexe communicatiebehoeften te bevorderen door onder andere onderwijs, onderzoek en lobbyen. ISAAC bestaat sinds 1983 en heeft takken in 14 verschillende landen. https://www.isaac-online.org/english/home/

Communication Matters is de Engelse tak van ISAAC. www.communicationmatters.org.uk/

Kentalis is er voor mensen die doof, slechthorend of doofblind zijn en te maken hebben met spraakproblemen, taalproblemen of autisme. www.kentalis.nl

Commop De missie van Commop is in Noord Nederland meer bekendheid  geven aan Ondersteunde Communicatie. Daarom deelt Commop informatie over communicatie mogelijkheden voor mensen die niet of moeilijk kunnen praten. Dat doen ze tijdens individuele afspraken, via training, voorlichting en internet. www.commop.nl

START HIER! BEWUSTWORDING
GEBRUIK VAN HET HULPMIDDEL
HULP­MIDDELEN OVERZICHT
BLOG
NIEUWS
FAQ
KENNISCENTRA
PROFESSIONALS & LEVERANCIERS
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
communicatiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl - www.eizt.nl