Zoekterm
Soort communicatie­hulpmiddel
Maakt gebruik van
Boodschap weergegeven met
Extra functies
Hulp­middelenoverzicht
1
TouchToTell App
TouchToTell

TouchToTell is een Nederlandse iPad-app voor communicatie en therapie. TouchToTell is voorzien van de ingebouwde methode om therapie te combineren met het tot stand komen van een persoonlijk vocabulaire. Tijdens de therapie traint de cliënt spraak en taalbegrip. Gelijktijdig ontstaat stap voor stap een persoonlijk communicatiehulpmiddel.

Toepassing

Therapie:

Therapeut doorloopt een Wizard, bestaande uit een uitgebreide serie vragen over de vaardigheden van de gebruiker om TouchToTell voor cliënt in gebruik te nemen

Huidige niveau van cliënt kan bepaald worden, bij onduidelijkheid over bepaalde vaardigheid kan oefening worden gestart - stap voor stap wordt startniveau van cliënt bepaald

Nadat passend niveau is gevonden en selecteert, wordt hulpmiddel automatisch ingevuld met bij niveau passend vocabulaire en vervolgens door therapeut gepersonaliseerd

Daarna kan app direct gebruikt worden voor communicatie - wisselwerking tussen oefenen met en gebruiken van hulpmiddel gaat plaatsvinden

Ook bruikbaar om taalbegrip penuitspraak van woorden en zinnen te trainen (zowel met oefeningen in app als met behulp van vocabulaire)

Niveau van oefeningen kan tijdens therapie voortdurend bijgesteld worden, ook vocabulaire kan verder uitgebreid worden, naarmate cliënt zich verder ontwikkelt

Oefenen:

Bevat ruim 100 oefenen die gebruiker zelfstandig of onder begeleiding kan uitvoeren

Oefeningen richten zich op het leren gebruiken van een communicatiehulpmiddel

Kan ook gebruikt worden voor het trainen van het begrijpen en leren uitspreken van woorden

Laagst niveau: maken van keuzes tussen 2, 3, 4 of 6 afbeeldingen

Verder gevorderde cliënten: oefenen met woorden, emoties, handelingen, gebaren, categoriseren en het maken van combinaties van bijvoorbeeld persoonsvorm en handeling of het gebruik van tussenwoorden

Op hogere niveaus: steeds abstractere concepten toegevoegd, zoals getallen, tijdsbegrippen, bezittelijke voornaamwoorden en richtingen

Hoe hoger het niveau, hoe moeilijker de oefeningen en hoe uitgebreider het vocabulaire gemaakt kan worden

Persoonlijk communicatiehulpmiddel:

Het hoeft niet tot eind van therapie gewacht te worden tot cliënt aan de slag gaat met een communicatiehulpmiddel, maar kan direct onderdeel uitmaken van therapie

Cliënt krijgt professionele begeleiding bij ingebruikname en therapeut krijgt de kans om vocabulaire optimaal af te stemmen op niveau van cliënt

Vaste indeling:

Vocabulaire van TouchToTell heeft vaste indeling, met blokken die afhankelijk van niveau van cliënt aan- of uitgezet kunnen worden

Elk blok heeft een vaste plek op scherm

In horizontale balk bovenaan bevinden zich de categorieën (zoals eten en drinken, gevoel, uitingen, voorwerpen, zelfzorg en familie)

In verticale balk links staan de onderwerpen (ik, jij, hij, wij, etc.), daarnaast de werkwoorden, in het midden van scherm de inhoudswoorden en helemaal rechts de tussenwoorden (zoals de, het, en, of, naar en met)

Laagste niveau: alleen toegang tot inhoudswoorden

Naarmate de ontwikkeling kunnen blokken toegevoegd worden

Hoogste niveau: beschikking over uitgebreid vocabulaire waarmee bovendien zinnen kunnen gevormd worden, door van links naar rechts de gewenste woorden te selecteren - werkwoorden worden automatisch vervoegd

Personaliseren:

Personaliseren van vocabulaire: door knoppen te wijzigen, te verwijderen of te verplaatsen

Mogelijkheid persoonlijke knoppen en categorieën toe te voegen

Afbeeldingen kunnen worden vervangen door eigen pictogrammen of foto’s, of afbeeldingen van internet

Mogelijkheid zelf klanken, woorden en zinnen in te spreken

Bevat fotoalbum voor zelfgemaakte foto’s, welk vanuit elke categorie bereikbaar is, zodat foto’s een aanvulling vormen voor vocabulaire - bij elk foto kan spraak opgenomen worden

Oefenen, Woorden, Klanken, Zinnen:

Onderin beeld bevindt zich altijd een menubalk, waarmee gebruiker/therapeut kan wisselen tussen woorden, klanken, zinnen, en oefeningen

Door woorden te kiezen komt gebruiker/therapeut in het standaardvocabulaire - hierin kan gebruiker woorden laten uitspreken

Optie Zinnen: zinnen samenstellen of opgeslagen zinnen oproepen

Optie Klanken: alleen beginklanken laten uitspreken in vocabulaire, zodat gebruiker zelf kan proberen woorden af te maken

Optie Oefenen: gebruiker krijgt zelf toegang tot oefeningen

Indicatie

TouchToTell is ontwikkeld voor mensen met een ernstige spraak/taalstoornis, bij wie

  • Spreken niet of nauwelijks lukt
  • Lezen van woorden moeilijk is
  • Visuele ondersteuning met afbeeldingen nodig is om woorden te kunnen begrijpen en/of gebruiken

Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met:

  • Globale afasie
  • Spraakapraxie
  • Taalontwikkelingsstoornis waarbij de verwachting is dat de taalontwikkeling niet tot geletterdheid zal leiden
  • TouchToTell is geschikt vanaf een leeftijd van ongeveer zes jaar.
  • Daarnaast is het een waardevol instrument voor therapeuten. Binnen TouchToTell kunnen profielen opgeslagen worden voor meerdere cliënten, waartussen snel gewisseld kan worden.

Tips

  • Draait op iPad of iPad mini met iOS 7 of hoger
  • Niet geschikt voor iPhone
Verkrijgbaarheid: Apple Store
Kenmerken

Soort communicatie­hulpmiddel : Software
Bruikbaar buiten: Nee

Maakt gebruik van

Toets­combinaties: Nee
Niveau­indeling: Nee

Invoer

Symbolen bibliotheek: Nee
Woord­voorspelling: Nee
Zin­voorspelling: Nee
Voorkeurs­zinnen: Nee

Uitvoer

Extra functies

Bediening laptop via coh: Nee
E-mail: Nee
Internet: Nee
Zin­voorspelling: Nee
Omgevings­bediening: Nee

START HIER! BEWUSTWORDING
GEBRUIK VAN HET HULPMIDDEL
HULP­MIDDELEN OVERZICHT
BLOG
NIEUWS
FAQ
KENNISCENTRA
PROFESSIONALS & LEVERANCIERS
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
communicatiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl - www.eizt.nl