Zoekterm
Soort communicatie­hulpmiddel
Maakt gebruik van
Boodschap weergegeven met
Extra functies
Hulp­middelenoverzicht
1
KMD Oogbediening
KMD

De KMD Oogbediening is ontwikkeld voor mensen die niet kunnen praten en een slechte handfunctie hebben. Door alleen de ogen te bewegen, is het communicatiehulpmiddel te besturen. Door plaatjes of letters aan te wijzen, wordt de boodschap bij het plaatje uitgesproken of wordt de letter getypt.

Toepassing
De oogbesturing volgt de bewegingen van de ogen van de gebruiker. Zodra de gebruiker een bepaalde tijd naar een plaatje of letter kijkt, wordt de boodschap die  bij het plaatje hoort uitgesproken of wordt de letter getypt. Met de KMD Oogbediening is het ook mogelijk via infraroodsignalen invloed uit te oefenen op de omgeving, zoals deuren openen, licht bedienen of telefoneren. De KMD oogbediening biedt de functionaliteit die nodig is om een breed scala aan functiebeperkingen te compenseren. Het hulpmiddel kan worden ingezet als communicatiehulpmiddel met ingesproken of synthetische spraak.

Indicatie
Doelgroep zijn kinderen en volwassenen die door hun beperkte motoriek hun spraakcomputer niet met hun handen kunnen bedienen, maar wel met hun ogen. mensen met ALS, MS, Rett, Duchenne, een dwarslaesie, Locked-in-syndroom, mensen met een zeer beperkte motoriek maar wel met een goede oogbolfunctie. De KMD oogbediening is uiterst flexibel en breed inzetbaar. De oogbediening is ontwikkeld voor een brede doelgroep ontwikkelt  voor mensen met een functiebeperking.

Tips

  • KMD Oogbediening kan gecombineerd worden met bladensets die al gemaakt zijn met KMD Create
  • Naast bediening door middel van kijken is het ook mogelijk schakelaars aan te sluiten. Met deze schakelaars kan er op het beeldscherm ook het juiste vakje geselecteerd worden. De oogbesturing is sneller, maar bij vermoeidheid kan er overgestapt worden op bediening met een schakelaar.
  • Er is geen ingewikkelde kalibratie procedure nodig
Kenmerken

Lengte: 30 cm
Breedte: 24 cm
Stroom­voorziening: Accu
Soort communicatie­hulpmiddel : Hardware
Bruikbaar buiten: Nee

Maakt gebruik van

Indeling: Symbolen, uit te breiden
Bediening: Touchscreen (raster beschikbaar: nee), Onbekend
Toets­combinaties: Nee
Niveau­indeling: Ja

Invoer

Invoer: Tekst, Symbolen/Foto's
Symbolen bibliotheek: Ja
Woord­voorspelling: Ja
Zin­voorspelling: Nee
Voorkeurs­zinnen: Ja

Uitvoer

Uitvoer: Synthetische spraak, Opgenomen spraak

Extra functies

Bediening laptop via coh: Ja
E-mail: Nee
Internet: Nee
Zin­voorspelling: Nee
Omgevings­bediening: Ja

START HIER! BEWUSTWORDING
GEBRUIK VAN HET HULPMIDDEL
HULP­MIDDELEN OVERZICHT
BLOG
NIEUWS
FAQ
KENNISCENTRA
PROFESSIONALS & LEVERANCIERS
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
communicatiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl - www.eizt.nl