Zoekterm
Soort communicatie­hulpmiddel
Maakt gebruik van
Boodschap weergegeven met
Extra functies
Hulp­middelenoverzicht
2
CFE Time-Totem
CFE-group

Time-Totem is een programmeerbaar planningssysteem voor mensen die moeite hebben met de verschillende begrippen voor tijd, met het structureren en overzien van hun dagindeling en met het maken van overgangen tussen verschillende activiteiten.

Door tijdstip en duur van een geplande activiteit visueel te maken, helpt Time-Totem de gebruikers bij het koppelen van een activiteit aan een tijdstip en aan een tijdsduur. Dat vergroot hun zelfstandigheid en vermindert het aantal directe begeleidingsuren.

Het apparaat bestaat uit een zuil met verwisselbare afbeeldingen die elk een activiteit visualiseren. Naast de afbeelding kan op een ingesteld tijdstip een signaallamp gaan branden en kan er een geluidsignaal worden gegeven.

 Het op de computer ingestelde activiteitenprogramma voor de gebruiker kan met een USB-kabel naar het apparaat worden overgebracht. Met behulp van een als accessoire leverbare RFID-kaartlezer/schrijver en een RFID-chipkaart (pinpas-formaat) kan dit zelfs draadloos. In de Time-Totem zit een RFID-ontvanger die het ingestelde programma draadloos van de chipkaart in het geheugen laadt, als men de pas in de buurt van de Time-Totem houdt.

Indicatie

Time-Totem is een programmeerbaar planningssysteem voor iedereen die geen goed inzicht heeft in het begrip ‘tijd’ en/of moeite heeft met structuur in het dagprogramma.

Het systeem is oorspronkelijk door CFE ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Time-Totem is ook uitstekend geschikt voor andere doelgroepen, zoals mensen met autisme, Asperger, PDDNOS, afasie, Alzheimer, dementie, een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en voor moeilijk lerende kinderen.

Time-Totem kan eveneens worden ingezet voor mensen die niet goed kunnen klokkijken of moeite hebben met de structuur in hun dagprogramma.

Daarnaast is het systeem een goede oplossing voor mensen die problemen hebben met verbale instructies of met hun auditief geheugen.

Time-Totem helpt mensen met een beperking bij het plannen en uitvoeren van hun dagprogramma, zonder dat daar begeleiding bij nodig is.

Hoe werkt Time-Totem?

Visualisatie

Bij mensen met een beperking wordt vaak gebruik gemaakt van gevisualiseerde dag- of weekprogramma’s, waarbij activiteiten voor de gebruiker worden weergegeven in de vorm van voorwerpen, foto’s of pictogrammen.

De ervaring leert echter dat de factor ‘tijd’ hierbij vaak problemen oplevert. Omdat de meeste mensen met een verstandelijke beperking niet goed kunnen klokkijken of onvoldoende inzicht hebben in tijdsbegrippen zoals 'straks' of 'over een uurtje', zijn ze voor het koppelen van een tijd aan activiteiten voortdurend afhankelijk van hun begeleiders en daardoor minder zelfstandig.

Koppelen van visualisatie aan tijdstip

Time-Totem helpt, zonder dat daarbij begeleiding nodig is, gebruikers bij het koppelen van een tijdstip aan een geplande activiteit.

Het apparaat is een zuil met magnetische vakken waarop (verwisselbare) afbeeldingen of voorwerpen worden bevestigd, die elk een activiteit visualiseren.

Naast iedere afbeelding kan een signaallampje gaan branden op een van tevoren ingesteld tijdstip. Hieraan kan, indien gewenst, een geluidsignaal worden toegevoegd.

Er zijn twaalf magnetische vakken en elf lampjes (het bovenste vak is bedoeld voor een afbeelding van de gebruiker). De lampjes zijn leverbaar in twee varianten: alle 11 rood, of 6x rood en 5x geel (waarbij het gele lampje gebruikt kan worden om de overgangsfase tussen twee activiteiten aan te geven).

Centraal instelbaar

Met de Time-Totem software kunnen op een computer meerdere activiteitenprogramma's voor meerdere gebruikers afzonderlijk worden ingesteld en opgeslagen. Het ingestelde activiteitenprogramma voor de gebruiker kan dan met een USB-kabel naar het apparaat worden overgebracht.

 Draadloos (optie)

Met behulp van een als accessoire leverbare RFID-kaartlezer/schrijver en een RFID-chipkaart (pinpas-formaat) kan dit zelfs draadloos. In de Time-Totem zit een RFID-ontvanger die het ingestelde programma draadloos van de chipkaart in het geheugen laadt, als men de pas in de buurt van de Time-Totem houdt.

Compleet Concept

Om de kans op een succesvolle toepassing voor de gebruiker zo groot mogelijk te maken, biedt CFE-Groep Time-Totem bij voorkeur aan als onderdeel van een compleet concept.

(Naast de uitvoering Time-Totem 'Compleet', die hieronder wordt beschreven, is ook levering mogelijk van Time-Totem 'Basis' of Time-Totem 'Extra'. Daarin zijn enkele onderdelen van het complete concept niet inbegrepen. De verschillen bestaan vooral uit het al-dan-niet inbegrepen geschiktheidsonderzoek en de inbegrepen training en instructie van gebruiker en begeleiders.  

Time-Totem 'Compleet'

Het complete concept (in de uitvoering Time-Totem 'Compleet') bestaat, naast de apparatuur en de software, uit een grondige analyse van de mogelijkheden, beperkingen en omstandigheden van de gebruiker. Ook uitvoerige instructie van ouders en/of begeleiders en een op de individuele gebruiker toegespitste training maken onderdeel uit van het complete concept, evenals de aflevering en installatie ter plaatse van apparatuur en software en een duidelijke uitleg over het werken met Time-Totem en de software. Ook krijgt u toegang tot de helpdesk. Indien nodig kan een speciaal op de gebruiker afgestemde set afbeeldingen worden gemaakt (leverbaar als optie).

Geschiktheidsonderzoek

Er vindt een zorgvuldige analyse plaats van de mogelijkheden, beperkingen en omstandigheden van de gebruiker (niet inbegrepen bij Time-Totem 'Extra' en Time-Totem 'Basis'). Dat vergroot de kans op een succesvolle toepassing en voorkomt dat Time-Totem wordt ingezet voor gebruikers waarvoor het in de praktijk geen goede oplossing blijkt te zijn.

Gebruikerstraining en instructie van de begeleider(s), installatie, proefmaand en helpdesk

Daarna volgt, op basis van dat onderzoek, een op de gebruiker afgestemde training en zorgvuldige instructie van de ouders en/of begeleiders (niet inbegrepen bij Time-Totem 'Extra' en Time-Totem 'Basis').

Inbegrepen in de uitvoering Time-Totem 'Compleet' en in de uitvoering Time-Totem 'Extra' is ook de aflevering en installatie ter plaatse van apparatuur en software en een duidelijke uitleg over het werken met Time-Totem en de software (niet inbegrepen bij Time-Totem 'Basis').

U krijgt daarna een maand de tijd om Time-Totem uit te proberen. Als u - om welke reden dan ook - niet tevreden bent, krijgt u van ons het volledige aankoopbedrag retour (niet inbegrepen bij Time-Totem 'Extra' en Time-Totem 'Basis').

Ook krijgt u gratis toegang tot de helpdesk (inbegrepen in alle uitvoeringen).

Kenmerken

Bruikbaar buiten: Nee

Maakt gebruik van

Indeling: Onbekend
Toets­combinaties: Nee
Niveau­indeling: Nee

Invoer

Symbolen bibliotheek: Nee
Woord­voorspelling: Nee
Zin­voorspelling: Nee
Voorkeurs­zinnen: Nee

Uitvoer

Extra functies

Bediening laptop via coh: Nee
E-mail: Nee
Internet: Nee
Zin­voorspelling: Nee
Omgevings­bediening: Nee

START HIER! BEWUSTWORDING
GEBRUIK VAN HET HULPMIDDEL
HULP­MIDDELEN OVERZICHT
BLOG
NIEUWS
FAQ
KENNISCENTRA
PROFESSIONALS & LEVERANCIERS
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
communicatiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl - www.eizt.nl