Brainfingers
Commap

Communiceren zonder te bewegen. Brainfingers is een systeem wat hersengolven en minimale bewegingen in het aangezicht gebruikt voor communicatie.

Toepassing

Bij het gebruik van Brainfingers wordt een band met sensoren om het hoofd gedaan. Deze sensoren kunnen hersensignalen in de frontaalkwab detecteren. Brainfingers kan géén gedachten lezen. Er zijn 5 grote groepen aan hersensignalen: muscle (activering aangezichtsspieren), glance (oogbewegingen) en de hersensignalen alfa, bèta en tèta.

Een aangekoppeld kastje, onderdeel van Brainfingers, gedetecteerde signalen om in een schakelactie. Bij het gebruik van één signaal (wat de meeste gebruikers doen) kan dit gecombineerd worden met scanning op een communicatiehulpmiddel. Je stapt dan automatisch door keuzes heen en wanneer een signaal gegeven wordt, wordt er een selectie gemaakt.

Op deze manier kan Brainfingers gecombineerd worden met de aansturing van een communicatiehulpmiddel en zodoende kunnen letters worden geschreven of pictogrammen worden geselecteerd.

Indicatie

Wanneer de totale lichaamscontrole over spieren kwijt is geraakt, kan Brainfingers uitkomst bieden in het bedienen van communicatieapparatuur. Zelfs bij totale verlamming is nog zeer veel te bereiken.

Kenmerken

Bruikbaar buiten: Nee

Maakt gebruik van

Indeling: Symbolen, uit te breiden
Bediening: Touchscreen (raster beschikbaar: nee), Brainfinger
Toets­combinaties: Nee
Niveau­indeling: Ja

Invoer

Invoer: Tekst, Symbolen/Foto's
Symbolen bibliotheek: Ja
Woord­voorspelling: Ja
Zin­voorspelling: Nee
Voorkeurs­zinnen: Ja

Uitvoer

Uitvoer: Display, Synthetische spraak, Opgenomen spraak

Extra functies

Bediening laptop via coh: Nee
E-mail: Ja
Internet: Ja
Zin­voorspelling: Nee
Omgevings­bediening: Ja